matura matematyka rozszerzona - kalkulator - punktacja - zasady oceniania - matura poziom rozszerzony

Jakie zadania mogą się pojawić na maturze rozszerzonej z matematyki? Jak wygląda punktacja? Ile trwa egzamin? Jakie przybory można wnieść na salę egzaminacyjną? Jaki kalkulator jest dopuszczalny na maturze? – odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w poniższym artykule.

Matura 2019 – matematyka, poziom rozszerzony

Na nowej maturze matematykę na poziomie rozszerzonym można zdawać jako przedmiot dodatkowy. Oznacza to, że niezależnie od tego, ile procent punktów uzyskasz, egzamin zostanie zdany, ponieważ na maturze rozszerzonej nie ma określonego progu. Sam egzamin z matematyki rozszerzonej trwa 180 minut i może do niego przystąpić każdy, kto ukończył szkołę średnią.

Jakie zadania znajdują się w arkuszu maturalnym z matematyki rozszerzonej?

Arkusz maturalny z matematyki rozszerzonej złożony jest z trzech grup zadań. Poniżej znajdziesz opis każdego z nich, wraz z liczbą punktów, jaką maksymalnie możesz uzyskać za poprawne rozwiązanie zadania na maturze.

Pierwsza grupa to zadania zamknięte, w których maturzysta wskazuje rozwiązanie poprzez zaznaczenie go w karcie odpowiedzi załączonej do arkusza maturalnego. Za poprawną odpowiedź w zadaniu zamkniętym można otrzymać 1 punkt.

W skład drugiej grupy wchodzą zadania otwarte krótkiej odpowiedzi, w tym zadania z kodowaną odpowiedzią. Za zadanie można otrzymać 0-2, 0-3 lub 0-4 punktów. Zadania kodowane są to zadania, w których odpowiedzi udziela się poprzez wpisanie cyfry uzyskanego wyniku do odpowiedniej tabeli. W tego typu zadaniach na maturze z matematyki oceniona zostanie tylko ta odpowiedź, która zostanie zakodowana.

Trzecia grupa to zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi. Za te zadania można otrzymać najwięcej punktów – w zależności od poziomu trudności i rozbudowania, maturzysta ma możliwość uzyskać 5, 6 lub nawet 7 punktów. W tych zadaniach kładzie się większy nacisk na sprawdzenie umiejętności rozumowania, a także zdolność dobierania własnych strategii matematycznych.

Jak zadania na maturze z matematyki rozszerzonej są oceniane?

Nawet jeśli nie udało Ci się doprowadzić zadania do końca, ale zacząłeś je w odpowiedni sposób, egzaminator może Ci przyznać punkt. Tak może zdarzyć się w sytuacji, kiedy we właściwy sposób zapisałeś rozwiązanie, ale np. popełniłeś błąd w obliczeniach. Inny przykład: za zadanie, w którym Twoim celem jest wykazanie, że pola wskazanych wielokątów są równe, a Ty obliczyłeś kąty w figurach, udowodniłeś są one równe i na tym zakończyłeś – otrzymasz jeden punkt. Więcej informacji na temat zadań maturalnych z matematyki oraz zasadach punktowania znajdziesz w informatorze maturalnym CKE.

Co można mieć na maturze z matematyki rozszerzonej?

Przede wszystkim długopis lub pióro z czarnym atramentem, ponieważ tylko taki jest akceptowany na maturze. Na egzamin z matematyki zabierz także linijkę, ale uwaga!rysunki na maturze można wykonywać wyłącznie długopisem, a nie ołówkiem. Dodatkowo należy zabrać ze sobą cyrkiel oraz kalkulator. Niektóre szkoły zapewniają część przyborów na egzamin, jednak w większości przypadków należy samemu zadbać o odpowiednie narzędzia.

Podsumowując – na maturze z matematyki powinieneś mieć:

  • długopis/pióro z czarnym wkładem,

  • linijkę,

  • cyrkiel,

  • kalkulator prosty.

Ponadto każdy maturzysta otrzyma egzemplarz zawierający wybrane wzory matematyczne, z których będzie mógł korzystać podczas egzaminu maturalnego.

Jaki kalkulator można mieć na maturze z matematyki?

matura matematyka rozszerzona kalkulator prosty jaki kalkulator na mature

Taki kalkulator możesz mieć na maturze z matematyki rozszerzonej.

Bardzo często pytacie o to, jaki kalkulator jest dopuszczalny na maturze. W materiałach CKE można przeczytać, że jest to kalkulator prosty, który posiada kilka funkcji i są to: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie oraz ewentualnie obliczanie pierwiastków kwadratowych z liczb lub obliczanie procentów. Kalkulatory, które mają więcej funkcji, nie będą akceptowane na egzaminie maturalnym.

Jak przygotować się do matury z matematyki rozszerzonej?

Materiałów, które pomogą Ci się przygotować do matury rozszerzonej jest mnóstwo, zarówno tych w formie papierowej jak i tych internetowych. Ze swojej strony polecamy skorzystać z maturalnych kursów online na Korepetica.pl. Znajdziesz tam między innymi kursy przygotowawcze z trygonometrii, planimetrii, geometrii czy funkcji, na których krok po kroku omówione zostało, jak należy rozwiązywać zadania na maturze, jak sobie radzić trudnymi przykładami albo w jaki sposób można wyprowadzać wzory, których nie ma w karcie. Pełen spis zagadnień znajdziesz tu: kurs maturalny online z matematyki.

Nie chcesz żeby coś Cię ominęło? Polub nas na Facebooku i bądź zawsze na bieżąco:

Informacje na temat matury z matematyki rozszerzonej zostały opisane w oparciu o informator maturalny CKE.

Jak wygląda matura? Matematyka rozszerzona
Ocena: 4.7 z: 3

Dodaj komentarz