matura bez matematyki obowiązkowej czy matura z matematyki jest obowiązkowa

Wczoraj Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport, z którego wynika, że edukacja matematyczna w polskich szkołach jest nieskuteczna. NIK wystosował do Ministerstwa Edukacji Narodowej szereg postulatów w tym wniosek o zniesienie obowiązkowej matematyki na maturze. Czy to znaczy, że licealistów czeka matura bez matematyki?

Najwyższa Izba Kontroli zauważyła, że ponad 42% uczniów szkół ponadgimnazjalnych w latach 2015-2017 ukończyło szkołę z dwóją z matematyki. NIK wziął też pod uwagę liczbę osób, która ze względu na obowiązkową matematykę na maturze musiała w tych latach poprawiać egzamin maturalny.

Dlaczego matura z matematyki nie powinna być obowiązkowa? Przeczytaj uzasadnienie NIK:

„Uznając bezsprzecznie interdyscyplinarną wartość matematyki, należy podkreślić, że obowiązkowy egzamin maturalny z matematyki nie stanowi sam jako taki wartości dodanej w procesie nauczania w szkołach ponadpodstawowych kończących się maturą.

Wręcz przeciwnie, jest istotnym obciążeniem (czas i koszty korepetycji, stres) dla prawie jednej trzeciej osób kończących ten typ szkoły. W ten sposób osoby nieplanujące związków z przedmiotami ścisłymi w swej dalszej ścieżce kształcenia mogłyby w sposób bardziej efektywny skupić się na przedmiotach istotnych z punktu widzenia ich dalszej drogi zawodowej.

Co więcej, wstępna selekcja na poziomie liceum i technikum pozwoliłaby dyrektorom i nauczycielom matematyki na odpowiednią do potrzeb uczniów organizację zajęć w zróżnicowanych grupach, koncentrując uwagę szkoły na uczniach o uzdolnieniach matematycznych.

Zapewniłoby to wzrost kompetencji uczniów pragnących kształcić się dalej na kierunkach ścisłych i politechnicznych, które są obecnie powszechnie kwestionowane przez rektorów uczelni”.

Czy to znaczy, że czeka nas matura bez matematyki? Nie, ponieważ z opinią NIK-u nie zgadza się Ministerstwo Edukacji. Jakie przedstawia argumenty?

➡ matematyka uczy logicznego myślenia, co ułatwia szukanie rozwiązań problemów i rozwija wyobraźnię;

➡ umiejętności zdobyte dzięki matematyce przydają się w wielu innych dziedzinach, np. medycyna, inżynieria, biznes i ekonomia czy informatyka;

➡ egzaminy szkolne, w tym matura z matematyki, to “jedyne, rzetelne narzędzia służące weryfikacji poziomu wiadomości, a także umiejętności uczniów, m.in. w zakresie kompetencji matematycznych”;

➡ MEN podkreśla, że ekspert przygotowujący raport dla NIK uważa, że matematyka powinna być przedmiotem maturalnym;

➡ Według Ministerstwa wniosek NIK o usunięcie matematyki z listy przedmiotów obowiązkowych jest wewnętrznie sprzeczny, czyli zaprzecza sam sobie, ponieważ “NIK wysnuwa wnioski o skuteczności na podstawie przede wszystkim wyników matury z matematyki, której „zawieszenie” Izba proponuje”.

 

Czy na maturze matematyka będzie obowiązkowa?

Tak. Na razie nic się nie zmieni! Matura bez matematyki się nie odbędzie, ponieważ to Ministerstwo Edukacji, a nie Najwyższa Izba Kontroli decyduje o kształcie egzaminów kontrolnych w Polsce. Dlatego już teraz warto zainwestować w naukę matematyki.

 

Sprawdź też:

 
Matura bez matematyki obowiązkowej – rzeczywistość czy tylko nadzieja?
Ocena: 5 z: 2
Matura bez matematyki obowiązkowej – rzeczywistość czy tylko nadzieja?

Czy uważasz, że matura z matematyki powinna być obowiązkowa?

Dziękujemy za Twój głos

Dodaj komentarz